Home Nieuws Poëtica – try-out

Actueel

Poëtica – try-out

Filosofie en poëzie in gesprek 

Poëtica: een avondprogramma waarin poëzie en filosofie met elkaar in gesprek gaan, met het idee dat de disciplines vanuit een eigen benaderingswijze dezelfde, typisch menselijke zoektocht naar betekenis ondernemen. 

De filosoof doet dit met een lezing in eenduidige taal, op wetenschappelijke wijze en met concrete verwijzingen naar hedendaagse cultuur. De dichter doet dat met een gedicht vol dubbelzinnige taal, op metaforische wijze en met beeldende verwijzingen naar persoonlijke gedachten en gevoelens.

In deze try-out onderzoeken dichter en audiomaker Ischa den Blanken en filosoof Simon Gusman de vraag: kun je dingen over jezelf te weten komen? Bestaat er zoiets als zekere zelfkennis? En wat blijft van die kennis over wanneer mens en wereld door en door dubbelzinnig blijken te zijn?

Je kunt voor Poëtica gratis een plek reserveren. De makers hanteren een ‘pay what you want/can’ principe, waarmee men achteraf een vrijwillige bijdrage kan doen. Reserveer je ticket hier: TICKETS

Deze avond is een coproductie van Productiehuis BRUT, Ischa den Blanken en Theater MIMIK.

SIMON GUSMAN

Filosoof Dr. Simon Gusman is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op existentialisme, fenomenologie en post-structuralisme. De abstracte ideeën die hij daarin tegenkomt, worden ingezet om de hedendaagse samenleving en populaire cultuur te duiden. Zoals in zijn boek Avonturen Bestaan Niet, dat hij samen met Arjen Kleinherenbrink schreef. Vanavond geeft Dr. Gusman een lezing over hoe avonturenverhalen de mens helpen tot zelfinzicht te komen, maar toont hij ook waar deze avonturenverhalen de plank misslaan als het gaat over een mens-in-de-wereld te zijn.

ISCHA DEN BLANKEN

Ischa den Blanken is maker, denker, schrijver en spreker met een MA in de continentale filosofie. In 2023 publiceerde Ischa vijf poëtisch-filosofische audiowerken waarin hij de dubbelzinnigheid van het mens-zijn en de grens van de taal onderzoekt. Uit die bundel van vijf werken, genaamd APORIA, brengt hij vanavond COGITO: een persoonlijke reflectie op de aard van ons denken en wat men (al dan niet) aantreft als dat denken zich met volle kracht op zichzelf richt.