Home Over BRUT

BRUT

Wij zijn BRUT: samen met onze makers en ons netwerk geven we nieuwe context aan de maatschappij en leggen we de link tussen muziek en andere disciplines, tussen de maker en de sector.  Wij zijn er voor makers die verder willen ontwikkelen en beschouwen daarbij het proces als even belangrijk als het resultaat. We besteden aandacht aan artistieke ontwikkeling, persoonlijke groei, stimuleren verdieping en streven ernaar een verbinder te zijn. Als productiehuis doen wij dit vanuit de gedachte dat, met de juiste productionele-, marketinggerichte- en financiële steun we artistieke plannen tot wasdom kunnen brengen. 

Aangesloten bij De Nieuwe Oost

Wij zijn onderdeel van netwerkorganisatie De Nieuwe Oost. Sinds 2017, heeft De Nieuwe Oost zich ontwikkeld tot een sterk netwerk van culturele organisaties dat talentvolle makers ondersteunt op weg naar een zelfstandige, duurzame beroepspraktijk. Vanuit de pijlers “Performing” en “Publishing” vertegenwoordigt De Nieuwe Oost beide kunstpraktijken en streeft ernaar om hét huis voor de nieuwe maakpraktijk te zijn op het gebied van drie verschillende disciplines: Productiehuis BRUT voor muzikanten, Theater a/d Rijn voor theater en dans en Wintertuin voor literatuur.

van Basis tot Booster – Popconvenant 

BRUT is mede-oprichter en aanjager van het talentontwikkelingsconvenant ‘van Basis tot Booster’, de samenwerking in Oost Nederland waarbinnen talentontwikkeling centraal staat. In dit convenant spreken 12 culturele organisaties af om samen te werken aan een ‘optimale keten’ voor muzikaal talent in en uit Oost-Nederland. Dit betekent concreet dat we onze kennis, faciliteiten en (financiële) middelen met elkaar om elke beloftevolle nieuwe maker de volgende stap te bieden die nodig is. Het volledige convenant is hier te downloaden. Wil je meer weten over het functioneren van het convenant? Neem dan contact met ons op.

Geschiedenis BRUT

Ons merk BRUT is ontstaan uit een onderzoeksproces dat te vergelijken is met dat van de makers waarmee we samenwerken. In 2002 zijn wij opgericht onder de naam Productiehuis Oost-Nederland, in 2017 voegden we ons samen met Generale Oost uit Arnhem en Wintertuin uit Nijmegen tot De Nieuwe Oost. Sinds 2022 gaan wij verder als Productiehuis BRUT. 

Als Productiehuis Oost-Nederland (ON) bedachten, maakten en verkochten we culturele producties. Binnen deze producties stond de popcultuur centraal en was ‘ONusual stuff for normal people’ ons motto. We richtten ons op (Oost-)Nederlandse cultuurmakers, amateurs en (semi)professionals uit alle denkbare disciplines.

In 2017 sloegen we de handen ineen met twee andere Oost-Nederlandse cultuurorganisaties om slagvaardigheid en financiële zekerheid in de hand te werken. Productiehuis ON in Deventer, Generale Oost in Arnhem en Wintertuin in Nijmegen, gingen vanaf dat moment verder onder de vlag van De Nieuwe Oost. Productiehuis ON heette voortaan De Nieuwe Oost | Pop. Gezamenlijk begeleidden we beloftevolle nieuwe makers en ontwikkelden we verrassende projecten en voorstellingen voor publiek in binnen- en buitenland. 

In 2022 heeft De Nieuwe Oost een stap vooruit gemaakt van productiehuis naar netwerkorganisatie met als slogan Performing & Publishing. De discipline muziek in Deventer gaat verder als BRUT en is samen met Theater a/d Rijn in Arnhem en Wintertuin in Nijmegen onderdeel van De Nieuwe Oost.

Jaarverslagen

Bekijk hier het jaarverslag en de jaarrekening van BRUT voor het jaar 2022.