Home Producties The Playground Residence 

Residentie

The Playground Residence 

Met The Playground Residence vinden professionele Europese muzikanten hun tweede thuis op plekken elders in Europa. Het doel? Ruimte creëren om te maken; zonder de dwang van een agenda of een deadline, zodat iedere deelnemende muzikant alle tijd kan steken in een eigen ontwikkelbehoefte. 

Over The Playground Residence

Het maakproces van muzikanten is vaak niet te vangen in één vast stramien. Voor samen ontdekken en ontwikkelen lijkt weinig ruimte in de vaak individuele beroepspraktijk van een professionele muzikant. Vanuit die gedachte ontwikkelde Thijs Schrijnemakers The Playground Residence, een residentieproject vanuit de filosofie van non-formeel leren. Een eerste proefeditie in Berlijn volgde en smaakte naar meer, met een tweede editie in Berlijn als direct gevolg en een uitbreiding van het project in andere Europese landen vanaf 2024. Een ontwikkeling die Thijs samen met BRUT doorgaat. Het belangrijkste doel? De vaak kwetsbare positie van professionele muzikanten in Europa verbeteren. En hoe? Door muzikanten spelenderwijs ruimte en tijd voor zichzelf en elkaar te bieden waarin ze aan een groter netwerk en kennisdeling kunnen bouwen. 

Partners

BRUT, De Basis Nijmegen, Clash Learning & Exchange, BAM! Popauteurs, Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Platform A.C.C.T, Pop in Limburg, Poppunt Overijssel, Poppunt Drenthe, No Man’s Land en Fontys Hogescholen. 

Kijk voor meer informatie op https://playground-residence.com