Home Makers Robin Bleeker

Robin Bleeker

Robin Bleeker brengt talig cabaret waarin het lied centraal staat. Met zijn zorgvuldig geschreven teksten, veelal uitgevoerd op piano, staat hij in de traditie van o.a. Drs. P, Ivo de Wijs en Kees Torn. Van 2019 tot 2022 was Robin stadsdichter van Deventer, en in 2022 verscheen zijn dichtbundel ‘Wat zo veelbelovend begon’.

Bedankt voor alles

In ‘Bedankt voor alles’ onderzoekt Robin zijn sociale gebreken, het belang van menselijk contact en de troost van nihilisme. Hierbij vormt zijn vriendschap met Maurice de leidraad. Robin komt graag op adem bij zijn vriend, die bewust heeft gekozen voor een leven buiten de maatschappelijke kaders, en kan wel waardering opbrengen voor zijn zonderlinge levensstijl. Toch rijst langzaam maar zeker de vraag in hoeverre je nu werkelijk bestaat als je niet deelneemt.

“Robin Bleeker bevindt zich in de traditie van de grote taalkunstenaars” – Theaterkrant 

Robin Bleekers ‘Bedankt voor alles’ is een productie van BRIK (een coproductie tussen productiehuis BRUT en theater MIMIK).